• Kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking;
  • Mensen die werkzaam zijn binnen de zorg voor mensen met een beperking;
  • Ouders, scholen of andere hulpverleners en organisaties;
  • Overige belangstellenden.