Het aanbod voor 2018 bestaat uit verschillende trainingen, variërend van workshops tot tweedaagse trainingen. In overleg met een opdrachtgever bieden wij ook trainingen op maat aan.

Girls Talk +

Training voor cliënten over relaties, seksualiteit en weerbaarheid

Make a Move +

Training voor cliënten over relaties, seksualiteit en weerbaarheid

Basistraining 'Methodiek van het Vlaggensysteem'

In deze training leer je werken met de methodiek van het vlaggensysteem. Het vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren met en zonder beperking te duiden en er adequaat op te reageren.

Twee daagse training Seks & Zo, gebaseerd op de methodiek van het Vlaggensysteem

Seksualiteit is een wezenlijk onderdeel van het leven; het kan leuk, fijn, spannend, vervelend, in ontwikkeling of verwarrend zijn. Bewustwording van je eigen seksualiteit en wat dat betekent voor jou als professional vormt een essentieel onderdeel van deze training. Seksualiteit is een terrein dat aandacht verdient in de dagelijkse omgang met mensen met een beperking. Begeleiders en hulpverleners spelen daarin een belangrijke rol. Wat weet je als professional van de seksuele gevoelens van cliënten? Wat zijn hun verlangens? Wat is gezond seksueel gedrag? Wat zijn bijzondere seksuele gedragingen? Wie praat er met de cliënt over seksualiteit? Wat bespreek je dan?

Module Lichaamsbeleving t.o.v. seksueel gedrag bij mensen met een matig verstandelijke beperking

De ervaringsordeningen van D.Timmers-Huygens en de Hermeneutische cirkel worden als methodiek gebruikt om lichaamsbeleving en seksueel gedrag te kunnen duiden.

Module LVB en seksualiteit

Doelgroep herkenning licht verstandelijk beperkten en seksualiteit.

Module gespreksvoering met clienten over seksualiteit aan de hand van het PLISSIT model

Het doel is dat de medewerker meer in staat is gesprekken te voeren m.b.t. het thema seksualiteit.