Seksualiteit is een wezenlijk onderdeel van het leven; het kan leuk, fijn, spannend, vervelend, in ontwikkeling of verwarrend zijn. Bewustwording van je eigen seksualiteit en wat dat betekent voor jou als professional vormt een essentieel onderdeel van deze training. Seksualiteit is een terrein dat aandacht verdient in de dagelijkse omgang met mensen met een beperking. Begeleiders en hulpverleners spelen daarin een belangrijke rol. Wat weet je als professional van de seksuele gevoelens van cliënten? Wat zijn hun verlangens? Wat is gezond seksueel gedrag? Wat zijn bijzondere seksuele gedragingen? Wie praat er met de cliënt over seksualiteit? Wat bespreek je dan?

De training is gericht op kennis, bewustzijn en vaardigheden die professionals nodig hebben om adequaat om te gaan met seksualiteit, seksueel (grensoverschrijdend) gedrag binnen hun werk.

De training besteedt aandacht aan:
• De normale seksuele ontwikkeling
• Je eigen seksuele ontwikkeling / seksualiteit; waarden en normen
• Verstandelijke beperking en seksualiteit
• Seksuele diversiteit
• Bijzonder seksuele gedragingen of fantasieën
• Signalering
• Methodiek van het Vlaggensysteem en Buiten de lijnen
• Werken met de Hermeneutische cirkel
• Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Voor wie
De training is voor professionals die meer willen weten over seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag en mensen met een beperking.
We geven de training aan teams op hun eigen locatie. In overleg bieden we een programma aan wat aansluit bij de wensen van de opdrachtgever.

Duur:
2 dagen

Trainers:
2

Accreditatie (voor professionals die geregistreerd zijn bij het Registerplein):

  • Maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen ontvangen voor de vrije ruimte 1.75 punten.
  • Cliëntondersteuners en aandachtfunctionarissen ontvangen voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering 12 punten.
  • Gezinshuisouders geldt deelname als één geaccrediteerde training.

    Opmerking:
    Trainers zijn gecertificeerd door Movisie en derhalve wordt een erkend certificaat uitgereikt. Het certificaat wordt gezien als een gepaste bijscholing voor mensen die met kinderen en jongeren werken (commissie Rouvoet).

Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Neem gerust contact met ons op!